top of page
Search

ברז חיישן מגע - שאלות ותשובות

Updated: Jan 1, 2021


לברז עם חיישן מגע יש מנגנון נוסף שפותח/סוגר את זרם המים - בנפרד מידית ויסות המים, להמחשה - אם הידית פתוחה וחיישן המגע כבוי - לא זרמנו מים וגם ההפך, אם חיישן המים פעיל וידית המים סגורה גם לא יזרמו מים.

החיישן מאפשר להשאיר את הידית במצב פתוח ולשלוט בפתיחה וסגירת המים ע"י נגיעה בגוך הברז - למצבים בהם הידיים מלוכלכות או רטובות.


ש: מה מפעיל את החיישן ?

ת: 4 סוללות אצבע (AA), יש לרכוש בנפרד.


- ש: האם ניתן לבטל את האופציה של החיישן ולהשתמש כברז רגיל ?

- ת: בוודאי, צריך לנתק את הסוללות בזמן שהמים זורמים.


ש: הברז הגיע עם צינורות שלא מתחברים לברזי ניל הקיימים, מה עושים?

ת: ברירת המחדל של הצינורות היא מידה 1/2, בישראל המידה היא 3/8 (החנויות הגדולות והמומלצות בקבוצה שולחות 3/8 אחרת מצוין לבקש מהם 3/8 במקום 1/2). בכל מקרה ניתן לרכוש בארץ 2 מתאמים בעלות של 10-15 ש"ח בכל טמבורייה.


ש: הברז הותקן אבל אין זרימת מים, מה עושים?

ת: צריך לחבר את החיישן מגע (עם סוללות) ולהפעיל את הברז בעזרת מגע.


וידאו התקנת ברז עם חיישן מגע:


Comments


bottom of page