top of page

תקנון האתר

  1. כל המידע המובא באתר, לרבות אך לא רק, מחירים / מידות / דגמים של מוצרים, הובא מאתר עליאקספרס ויכול להשתנות ללא עדכוננו, באחריות הקונה לאמת את המידע עם אתר עליאקספרס טרם הקנייה.

  2. האתר אינו מוכר שום סוג של סחורה / מוצרים ואינו אחראי על הסחורה / המוצרים שנרכשים מאתר אליאקספרס.
    לאור האמור, במקרה של חוסר שביעות ממוצר מסוים או סחורה שלא נופקה, כל ההתנהלות של הקונה הינה ישירות מול החנות הרלוונטית באתר אליאקספרס.

  3. האתר לא נושא באחריות לכל נזק או פגיעה מכל סוג, שנגרמו כתוצאה משימוש בשירות ו/או הסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר.

bottom of page